Thông báo điều chỉnh giá và mã giờ trong tháng 1/2017 Xem
Thông báo về điều chỉnh phát sóng chương trình đêm giao thừa Xem
Thông báo bảng giá các kênh HTV7 và HTV9 tháng 1/2016 Xem
Thông Báo về việc phối hợp thực hiện các quy định về tiêu chuẩn file MXF Xem
Thông Báo về quy định sản xuất chương trình theo chuẩn HD Xem
Giá Biểu và Cấu Trúc Phát Sóng QC Kênh HTV7 & HTV9 (Áp dụng 2016) Xem
Giá Biểu và Khung CT Phát Sóng QC Kênh HTVTT Thể Thao (Áp dụng 2016) Xem
123
THÔNG TIN QUẢNG CÁO